Thả nó xuống như nó nặng

🥇 Được mã hóa trong trình duyệt của bạn Đọc thêm

Gửi các tệp được mã hóa

1. Tạo mật khẩu

Đừng để mất nó!
Đó là cách duy nhất để tải xuống và giải mã các tệp của bạn. Ngay cả chúng tôi, các nhà phát triển, cũng không thể giải mã các tệp của bạn mà không cần mật khẩu của bạn.

2. Tải lên các tệp của bạn