அது கனமாக இருப்பதைப் போல விடுங்கள்

கோப்புகளை அனுப்பவும்

உங்கள் கோப்புகள் பதிவேற்றப்பட்டு உங்கள் இலக்குக்கு அனுப்பப்பட்டன.

உங்கள் நண்பர்களுக்கு Sendfiles.online ஐக் காட்டு.

இது மற்ற பயனர்களுக்கு நீங்கள் அனுப்பக்கூடிய பங்கு இணைப்பு:

Copy

பதிவிறக்க இணைப்புகள் 48 மணிநேரங்களுக்கு மட்டுமே கிடைக்கும் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள்.மற்றொரு கோப்பை அனுப்பவும்
0%

உங்கள் கோப்புகள் பகிர தயாராக உள்ளன. இதற்கு சில வினாடிகள் ஆகலாம்.

உங்கள் கோப்பை பதிவேற்ற அல்லது அனுப்ப முயற்சிக்கும்போது பிழை ஏற்பட்டது. மீண்டும் முயற்சி செய்