ទម្លាក់វាដូចជាធ្ងន់

🥇 បានអ៊ិនគ្រីបនៅក្នុងកម្មវិធីរុករករបស់អ្នក។ អាន​បន្ថែម

ផ្ញើឯកសារដែលបានអ៊ិនគ្រីប

1. បង្កើតពាក្យសម្ងាត់

កុំចាញ់!
វាជាវិធីតែមួយគត់ដើម្បីទាញយក និងឌិគ្រីបឯកសាររបស់អ្នក។ សូម្បីតែពួកយើង ដែលជាអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ក៏អាចឌិគ្រីបឯកសាររបស់អ្នកដោយគ្មានពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នក។

2. ផ្ទុកឡើងឯកសាររបស់អ្នក។