ఇది భారీగా ఉన్నట్లుగా వదలండి

ఫైళ్ళను పంపండి

మీ ఫైల్‌లు అప్‌లోడ్ చేయబడ్డాయి మరియు మీ గమ్యస్థానానికి పంపబడ్డాయి.

మీ స్నేహితులకు Sendfiles.online ని చూపించు.

ఇది మీరు ఇతర వినియోగదారులకు పంపగల వాటా లింక్:

Copy

డౌన్‌లోడ్ లింకులు 48 గంటలు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటాయని గుర్తుంచుకోండి.మరొక ఫైల్ పంపండి
0%

మీ ఫైల్‌లు భాగస్వామ్యం కోసం సిద్ధం చేయబడుతున్నాయి. దీనికి కొన్ని సెకన్లు పట్టవచ్చు.

మీ ఫైల్‌ను అప్‌లోడ్ చేయడానికి లేదా పంపడానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు లోపం సంభవించింది. మళ్ళీ ప్రయత్నించండి