Baci ga kao da je težak

🥇 Šifrirano u vašem pregledniku Čitaj više

Šaljite datoteke šifrirane

1. Generirajte lozinku

Nemojte ga izgubiti!
To je jedini način za preuzimanje i dešifriranje datoteka. Čak ni mi, programeri, ne možemo dešifrirati vaše datoteke bez vaše lozinke.

2. Prenesite svoje datoteke