Thumela iifayile kwi-Intanethi

Congratulations

Iifayile zakho zalayishwa zaza zathunyelwa kwindawo oya kuyo.

Esi sisiqhagamshelo sokwabelana ungasithumela kwabanye abasebenzisi:

https://sendfiles.online/downloads//

Khumbula ukuba amakhonkco okukhuphela aza kufumaneka kwiiyure ezingama-48.

Thumela enye ifayile
0%

Iifayile zakho zilungiselelwe ukwabiwa. Oku kunokuthatha imizuzwana embalwa.

Impazamo yenzekile ngexesha uzama ukuhambisa okanye ukuthumela ifayile yakho. Zama kwakhona