Пуснете го, сякаш е тежък

🥇 Шифровано във вашия браузър Прочетете още

Изпращане на файлове криптирани

1. Генериране на парола

Не го губете!
Това е единственият начин да изтеглите и дешифрирате вашите файлове. Дори ние, разработчиците, не можем да декриптираме вашите файлове без вашата парола.

2. Качете вашите файлове