ಅದು ಭಾರವಾದಂತೆ ಬಿಡಿ

🥇 ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೌಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

ಎನ್‌ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ

1. ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ರಚಿಸಿ

ಅದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ!
ನಿಮ್ಮ ಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಡೀಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಇದು ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ನಾವು, ಡೆವಲಪರ್‌ಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಡೀಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

2. ನಿಮ್ಮ ಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ