ಅದು ಭಾರವಾದಂತೆ ಬಿಡಿ

🥇 ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೌಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

ಎನ್‌ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ

1. ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ರಚಿಸಿ

ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎನ್‌ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ.

2. ನಿಮ್ಮ ಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

3. ನಿಮ್ಮ ಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ