Yilahle sengathi inzima

Thumela amafayela

Amafayili akho alayishwa futhi athunyelwa lapho uya khona.

Khombisa Sendfiles.online kubangani bakho.

Lesi isixhumanisi sokwabelana ongasithumela kwabanye abasebenzisi:

Khumbula ukuthi izixhumanisi zokulanda zizotholakala ngamahora angama-48 kuphela.Thumela elinye ifayela
0%

Amafayili akho alungiswa ukuthi abiwe. Lokhu kungathatha imizuzwana embalwa.

Kuvele iphutha ngenkathi kuzanywa ukulayishwa noma ukuthumela ifayili lakho. Zama futhi