Telerau gwasanaeth

Diolch am ddefnyddio Sendfiles.online!


Isod fe welwch gyfieithiad bras o'n telerau gwasanaeth yn Saesneg a'n polisi preifatrwydd yn Saesneg ar gyfer agweddau cyfreithiol, mae'r ddau yn berthnasol yn Saesneg yn unig.


1. Telerau

Trwy gyrchu'r wefan yn https://sendfiles.online, rydych chi'n cytuno i gael eich rhwymo gan y telerau gwasanaeth hyn, yr holl gyfreithiau a rheoliadau cymwys, ac yn cytuno mai chi sy'n gyfrifol am gydymffurfio ag unrhyw gyfreithiau lleol cymwys. Os nad ydych yn cytuno w

2. Defnyddiwch Drwydded

 1. Rhoddir caniatâd i lawrlwytho dros dro un copi o'r deunyddiau (gwybodaeth neu feddalwedd) ar wefan Sendfiles.online ar gyfer gwylio darfodol personol, anfasnachol yn unig. Dyfarnu trwydded yw hwn, nid trosglwyddiad teitl, ac o dan t
  1. addasu neu gopïo'r deunyddiau;
  2. defnyddio'r deunyddiau at unrhyw bwrpas masnachol, neu ar gyfer unrhyw arddangosfa gyhoeddus (masnachol neu anfasnachol);
  3. ceisio dadgrynhoi neu wrthdroi peiriannydd unrhyw feddalwedd sydd ar wefan Sendfiles.online;
  4. tynnu unrhyw hawlfraint neu nodiannau perchnogol eraill o'r deunyddiau; neu
  5. trosglwyddo'r deunyddiau i berson arall neu 'ddrych' y deunyddiau ar unrhyw weinydd arall.
 2. Bydd y drwydded hon yn dod i ben yn awtomatig os byddwch yn torri unrhyw un o'r cyfyngiadau hyn a gellir ei therfynu gan Sendfiles.online ar unrhyw adeg. Ar ddiwedd eich gwyliadwriaeth o'r deunyddiau hyn neu ar ddiwedd y drwydded hon, rhaid i chi ddinistrio unrhyw rai

3. Polisi Storio

Mae Sendfiles.online yn storio ffeiliau am 48 awr. Bryd hynny mae'r ffeiliau'n cael eu dileu. Mae'r ffeiliau'n gysylltiedig â chyfeiriad e-bost a'u huwchlwythodd. Os cofnodwyd e-bost i'w anfon mae hwnnw hefyd yn cael ei storio. Os yw'r ffeiliau a anfonir o ddefnyddiwr PRO, mae gwahanol dermau'n berthnasol a byddant yn cael eu dangos ar y dudalen dolen lawrlwytho.

4. Ymwadiad

 1. Darperir y deunyddiau ar wefan Sendfiles.online ar sail 'fel y mae'. Nid yw Sendfiles.online yn gwneud unrhyw warantau, wedi'u mynegi na'u awgrymu, a thrwy hyn yn gwadu ac yn negyddu pob gwarant arall gan gynnwys, heb gyfyngiad, gwarantau ymhlyg neu condi
 2. At hynny, nid yw Sendfiles.online yn gwarantu nac yn cyflwyno unrhyw sylwadau ynghylch cywirdeb, canlyniadau tebygol, neu ddibynadwyedd defnyddio'r deunyddiau ar ei wefan neu fel arall yn ymwneud â deunyddiau o'r fath neu ar unrhyw wefannau sy'n gysylltiedig â'r wefan hon.

5. Cyfyngiadau

Ni fydd Sendfiles.online na'i gyflenwyr yn atebol am unrhyw iawndal (gan gynnwys, heb gyfyngiad, iawndal am golli data neu elw, neu oherwydd ymyrraeth busnes) sy'n deillio o'r defnydd neu'r anallu i ddefnyddio'r deunyddiau ar Sendfiles.o

6. Cywirdeb deunyddiau

Gallai'r deunyddiau sy'n ymddangos ar wefan Sendfiles.online gynnwys gwallau technegol, argraffyddol neu ffotograffig. Nid yw Sendfiles.online yn gwarantu bod unrhyw un o'r deunyddiau ar ei wefan yn gywir, yn gyflawn neu'n gyfredol. Gall Sendfiles.online m

7. Dolenni

Nid yw Sendfiles.online wedi adolygu pob un o'r gwefannau sy'n gysylltiedig â'i wefan ac nid yw'n gyfrifol am gynnwys unrhyw wefan gysylltiedig o'r fath. Nid yw cynnwys unrhyw ddolen yn awgrymu bod Sendfiles.online yn cymeradwyo'r wefan. Defnyddio unrhyw we gysylltiedig o'r fath

8. Addasiadau

Gall Sendfiles.online ddiwygio'r telerau gwasanaeth hyn ar gyfer ei wefan ar unrhyw adeg heb rybudd. Trwy ddefnyddio'r wefan hon rydych chi'n cytuno i gael eich rhwymo gan y fersiwn gyfredol ar y pryd o'r telerau gwasanaeth hyn.

9. Cyfraith Lywodraethol

Mae'r telerau ac amodau hyn yn cael eu llywodraethu a'u dehongli yn unol â deddfau Connecticut ac rydych chi'n cyflwyno'n ddi-droi'n-ôl i awdurdodaeth unigryw'r llysoedd yn y Wladwriaeth neu'r lleoliad hwnnw.