Termos de servizo

Grazas por usar Sendfiles.online.


A continuación atopará unha tradución aproximada dos nosos termos de servizo en inglés e a nosa política de privacidade en inglés para aspectos legais, ambos se aplican só en inglés.


1. Termos

Ao acceder ao sitio web en https://sendfiles.online, acepta estar obrigado por estes termos de servizo, todas as leis e regulamentos aplicables e acepta que vostede é responsable de cumprir as leis locais aplicables. Se non está de acordo w

2. Licenza de uso

 1. Permítese descargar temporalmente unha copia dos materiais (información ou software) no sitio web de Sendfiles.online para a súa visualización transitoria persoal e non comercial. Esta é a concesión dunha licenza, non unha transferencia de título e baixo a t
  1. modificar ou copiar os materiais;
  2. usar os materiais para calquera finalidade comercial, ou para calquera exposición pública (comercial ou non comercial);
  3. intente descompilar ou rexeitar calquera software contido no sitio web de Sendfiles.online;
  4. eliminar calquera material de propiedade intelectual ou outras notacións propias; ou
  5. transferir os materiais a outra persoa ou "espello" os materiais en calquera outro servidor.
 2. Esta licenza rematará automaticamente se incumpre algunha destas restricións e pode ser cancelada por Sendfiles.online en calquera momento. Ao rematar a visualización destes materiais ou ao finalizar esta licenza, ten que destruír calquera

3. Política de almacenamento

Sendfiles.online almacena ficheiros durante 48 horas. Nese momento elimínanse os ficheiros. Os ficheiros están asociados a un enderezo de correo electrónico que os cargou. Se se introduciu un correo electrónico para ser enviado que tamén se gardará. Se os ficheiros enviados desde un usuario PRO, aplícanse diferentes termos e mostraranse na páxina de enlace de descarga.

4. Exención de responsabilidade

 1. Os materiais do sitio web de Sendfiles.online ofrécense de xeito que tal. Sendfiles.online non fai ningunha garantía, expresa ou implícita, e descarta e anula todas as outras garantías incluíndo, sen limitación, garantías ou condicións implícitas.
 2. Ademais, Sendfiles.online non xustifica nin fai ningunha representación relativa á exactitude, resultados probables ou fiabilidade do uso dos materiais no seu sitio web ou relacionados con outros materiais ou noutros sitios ligados a este sitio.

5. Limitacións

En ningún caso Sendfiles.online ou os seus provedores serán responsables de ningún dano (incluíndo, sen limitación, os danos por perda de datos ou beneficios, ou por interrupción comercial) derivados do uso ou incapacidade de usar os materiais en Sendfiles.o

6. Precisión dos materiais

Os materiais que figuran no sitio web de Sendfiles.online poden incluír erros técnicos, tipográficos ou fotográficos. Sendfiles.online non garante que ningún dos materiais do seu sitio web sexa exacto, completo ou actual. Sendfiles.online pode ser

7. Ligazóns

Sendfiles.online non revisou todos os sitios ligados ao seu sitio web e non se fai responsable dos contidos de ningún sitio vinculado. A inclusión de calquera ligazón non implica o respaldo por parte de Sendfiles.online do sitio. Uso de calquera ligazón relacionada

8. Modificacións

Sendfiles.online pode revisar estes termos de servizo para o seu sitio web en calquera momento sen previo aviso. Ao empregar este sitio web estás a aceptar estar obrigado á versión actual destes termos de servizo.

9. Lei reguladora

Estes termos e condicións rexémonos e interprétanse de acordo coas leis de Connecticut e vostede enviará irrevocablemente a xurisdición exclusiva dos xulgados nese estado ou lugar.