Услови на услуга

Ви благодариме што користите Sendfiles.online!


Подолу ќе најдете груб превод на нашите услови за користење на англиски јазик и нашата политика за приватност на англиски јазик за правни аспекти, и двете се применуваат само на англиски јазик.


1. Услови

Со пристап до веб-страницата на https://sendfiles.online, вие се согласувате дека сте обврзани да ги почитувате овие услови за користење, сите важечки закони и регулативи и се согласувате дека сте одговорни за почитување на важечките локални закони. Ако не се согласувате w

2. Користете лиценца

 1. Дозвола се дава за привремено преземање на една копија на материјалите (информации или софтвер) на веб-страницата на Sendfiles.online само за лично, некомерцијално привремено гледање. Ова е доделување на лиценца, а не трансфер на титула и под т
  1. изменете ги или копирајте ги материјалите;
  2. користете ги материјалите за комерцијална намена или за кој било јавен приказ (комерцијален или некомерцијален);
  3. обидете се да го декомбинирате или инверзирате инженерот кој било софтвер содржан на веб-страницата на Sendfiles.online;
  4. отстрани какви било авторски права или други комерцијални нотации од материјалите; или
  5. пренесете ги материјалите на друго лице или „огледало“ ги материјалите на кој било друг сервер.
 2. Оваа лиценца автоматски ќе престане ако прекршите некое од овие ограничувања и може да биде прекинато од Sendfiles.online во секое време. По завршувањето на прегледувањето на овие материјали или по престанокот на оваа лиценца, мора да уништите било што

3. Политика за чување

Sendfiles.online ги чува датотеките 48 часа. Во тој момент датотеките се бришат. Датотеките се поврзани со адреса за е-пошта што ги постави. Ако е внесена е-пошта за да се испрати, тој исто така се чува. Ако датотеките се испраќаат од корисник на УЈП, се применуваат различни термини и ќе бидат прикажани на страницата за линк за преземање.

4. Одрекување

 1. Материјалите на веб-страницата на Sendfiles.online се дадени врз основа на „како што е“. Sendfiles.online не дава никакви гаранции, изразени или имплицитни, и со тоа ги отфрла и негира сите други гаранции, вклучувајќи, без ограничување, имплицирани гаранции или услови
 2. Понатаму, Sendfiles.online не гарантира или прави какви било претставувања во врска со точноста, веројатните резултати или веродостојноста на користењето на материјалите на својата веб-страница или на друг начин што се однесува на таквите материјали или на кои било страници поврзани со оваа страница.

5. Ограничувања

Во никој случај Sendfiles.online или неговите добавувачи не се одговорни за каква било штета (вклучително, без ограничување, штета за загуба на податоци или профит, или поради деловен прекин) што произлегува од употребата или неможноста да се користат материјалите на Sendfiles.o

6. Точност на материјалите

Материјалите што се појавуваат на веб-страницата на Sendfiles.online можат да содржат технички, типографски или фотографски грешки. Sendfiles.online не гарантира дека некој од материјалите на неговата веб-страница се точни, целосни или тековни. Sendfiles.online може м

7. Линкови

Sendfiles.online не ги разгледа сите страници поврзани со својата веб-страница и не е одговорна за содржината на таквите поврзани страни. Вклучувањето на која било врска не подразбира одобрување од страна на Sendfiles.online на страницата. Употреба на која било поврзана мрежа

8. Измени

Sendfiles.online може да ги ревидира овие услови за користење на својата веб-страница во кое било време без најава. Со користење на оваа веб-страница, вие се согласувате дека ќе бидете обврзани со тогашната тековна верзија на овие услови за користење.

9. Управувачки закон

Овие услови се регулираат и толкуваат во согласност со законите на Конектикат и вие неповратно се поднесувате на ексклузивната надлежност на судовите во таа држава или локација.