Условия за ползване

Благодарим ви, че използвате Sendfiles.online!


По-долу ще намерите груб превод на нашите условия за ползване на английски и на нашата политика за поверителност на английски за правни аспекти, като двете се прилагат само на английски.


1. условия

Осъществявайки достъп до уебсайта на адрес https://sendfiles.online, вие се съгласявате да бъдете обвързани с тези условия за ползване, всички приложими закони и разпоредби и сте съгласни, че сте отговорни за спазването на всички приложими местни закони. Ако не сте съгласни w

2. Използвайте лиценз

 1. Разрешава се временно изтегляне на едно копие от материалите (информация или софтуер) на уебсайта на Sendfiles.online само за лично, нетърговско преходно гледане. Това е предоставянето на лиценз, а не прехвърляне на право на собственост и под т
  1. промяна или копиране на материалите;
  2. използвайте материалите за каквито и да било търговски цели или за всяка публична изява (търговска или нетърговска);
  3. опит за декомпилиране или обратен инженер на всеки софтуер, съдържащ се на уебсайта на Sendfiles.online;
  4. премахнете всякакви авторски права или други собственически нотации от материалите; или
  5. прехвърлете материалите на друг човек или „огледайте“ материалите на всеки друг сървър.
 2. Този лиценз се прекратява автоматично, ако нарушите някое от тези ограничения и може да бъде прекратен от Sendfiles.online по всяко време. След прекратяване на прегледа на тези материали или след прекратяване на този лиценз, трябва да унищожите всички

3. Политика за съхранение

Sendfiles.online съхранява файлове за 48 часа. В този момент файловете се изтриват. Файловете са свързани с имейл адрес, който ги е качил. Ако е бил въведен имейл за изпращане, който също се съхранява. Ако файловете, изпратени от PRO потребител, се прилагат различни условия и ще бъдат показани на страницата за връзка за изтегляне.

4. Опровержение

 1. Материалите на уебсайта на Sendfiles.online се предоставят на принципа „както е“. Sendfiles.online не дава никакви гаранции, изрични или подразбиращи се, и по този начин отказва и отрича всички други гаранции, включително, без ограничение, подразбиращи се гаранции или условия
 2. Освен това Sendfiles.online не гарантира и не представя никакви становища относно точността, вероятните резултати или надеждността на използването на материалите на своя уебсайт или по друг начин свързан с такива материали или на всички сайтове, свързани с този сайт.

5. Ограничения

В никакъв случай Sendfiles.online или неговите доставчици не носят отговорност за щети (включително, без ограничение, щети за загуба на данни или печалба или поради бизнес прекъсване), произтичащи от използването или невъзможността да се използват материалите на Sendfiles.o

6. Точност на материалите

Материалите, появяващи се на уебсайта на Sendfiles.online, могат да включват технически, типографски или фотографски грешки. Sendfiles.online не гарантира, че някой от материалите на уебсайта му е точен, пълен или актуален. Sendfiles.online може да m

7. звена

Sendfiles.online не е прегледал всички сайтове, свързани с нейния уебсайт и не носи отговорност за съдържанието на всеки такъв свързан сайт. Включването на която и да е връзка не означава одобрение от Sendfiles.online на сайта. Използване на всяка такава свързана мрежа

8. модификации

Sendfiles.online може да преразгледа тези условия за своя уебсайт по всяко време без предизвестие. Използвайки този уебсайт, вие се съгласявате да бъдете обвързани от текущата версия на настоящите условия за ползване.

9. Приложимо право

Тези условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Кънектикът и вие безвъзвратно се подчинявате на изключителната юрисдикция на съдилищата в тази държава или местоположение.