Warunki usługi

Dziękujemy za skorzystanie z Sendfiles.online!


Poniżej znajduje się przybliżone tłumaczenie naszych warunków świadczenia usług w języku angielskim oraz naszej polityki prywatności w języku angielskim ze względów prawnych, obie obowiązują tylko w języku angielskim.


1. Warunki

Uzyskując dostęp do strony internetowej pod adresem https://sendfiles.online, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych warunków świadczenia usług, wszystkich obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych oraz że jesteś odpowiedzialny za zgodność z wszelkimi obowiązującymi przepisami lokalnymi. Jeśli nie wyrażasz zgody w

2. Użyj licencji

 1. Udziela się zgody na tymczasowe pobranie jednej kopii materiałów (informacji lub oprogramowania) ze strony internetowej Sendfiles.online wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego, przejściowego przeglądania. Jest to udzielenie licencji, a nie przeniesienie tytułu własności i na mocy t
  1. modyfikować lub kopiować materiały;
  2. wykorzystywać materiałów do jakichkolwiek celów komercyjnych lub do jakiejkolwiek prezentacji publicznej (komercyjnej lub niekomercyjnej);
  3. próba dekompilacji lub inżynierii wstecznej jakiegokolwiek oprogramowania zawartego na stronie Sendfiles.online;
  4. usuwać wszelkie materiały dotyczące praw autorskich lub innych praw własności; lub
  5. przekazywać materiały innej osobie lub „kopiować” materiały na dowolnym innym serwerze.
 2. Niniejsza licencja wygasa automatycznie w przypadku naruszenia któregokolwiek z tych ograniczeń i może zostać rozwiązana przez Sendfiles.online w dowolnym momencie. Po zakończeniu przeglądania tych materiałów lub rozwiązaniu niniejszej licencji musisz ją zniszczyć

3. Zasady przechowywania

Sendfiles.online przechowuje pliki przez 48 godzin. W którym momencie pliki są usuwane. Pliki są powiązane z adresem e-mail, który je przesłał. Jeśli wprowadzono wiadomość e-mail, która ma zostać wysłana, jest ona również przechowywana. Jeśli pliki wysłane są od użytkownika PRO, obowiązują inne warunki i zostaną wyświetlone na stronie łącza pobierania.

4. Zrzeczenie się

 1. Materiały na stronie Sendfiles.online są dostarczane „tak jak są”. Sendfiles.online nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, i niniejszym zrzeka się i neguje wszelkie inne gwarancje, w tym między innymi dorozumiane gwarancje lub warunki
 2. Ponadto Sendfiles.online nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobnych wyników lub niezawodności wykorzystania materiałów na swojej stronie internetowej lub w inny sposób odnoszących się do takich materiałów lub na jakichkolwiek stronach powiązanych z tą witryną.

5. Ograniczenia

W żadnym wypadku Sendfiles.online ani jej dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym między innymi szkody za utratę danych lub zysków lub z powodu przerw w działalności) wynikające z użycia lub niemożności korzystania z materiałów w Sendfiles.o

6. Dokładność materiałów

Materiały pojawiające się na stronie Sendfiles.online mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. Sendfiles.online nie gwarantuje, że którykolwiek z materiałów na jego stronie internetowej jest dokładny, kompletny lub aktualny. Sendfiles.online może m

7. Spinki do mankietów

Sendfiles.online nie sprawdził wszystkich witryn połączonych z jego witryną i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takich powiązanych stron. Włączenie jakiegokolwiek linku nie oznacza poparcia przez Sendfiles.online strony. Korzystanie z takich połączonych stron internetowych

8. Modyfikacje

Sendfiles.online może zmienić niniejsze warunki świadczenia usług na swojej stronie internetowej w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na związanie się aktualną wersją niniejszych warunków świadczenia usług.

9. Prawo rządowe

Niniejsze warunki podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem Connecticut, a użytkownik nieodwołalnie poddaje się wyłącznej jurysdykcji sądów w tym stanie lub lokalizacji.