លក្ខខណ្ឌ​នៃ​សេវាកម្ម

សូមអរគុណសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ Sendfiles.online!


ខាងក្រោមនេះអ្នកនឹងឃើញមានការបកប្រែយ៉ាងតឹងរឹងនៃ ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃសេវាកម្មជាភាសាអង់គ្លេស និង គោលការណ៍ឯកជនភាព របស់យើង ជាភាសាអង់គ្លេស សម្រាប់ទិដ្ឋភាពផ្នែកច្បាប់ទាំងពីរអនុវត្តតែភាសាអង់គ្លេស។


1. ល័ក្ខខ័ណ្ឌ

ដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រនៅគេហទំព័រ https://sendfiles.online អ្នកយល់ព្រមនឹងល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃសេវាកម្មច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិដែលអាចអនុវត្តបានទាំងអស់ហើយយល់ព្រមថាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការអនុលោមតាមច្បាប់ក្នុងស្រុកដែលអាចអនុវត្តបាន។ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ព្រម w

2. ប្រើអាជ្ញាប័ណ្ណ

 1. ការអនុញ្ញាតឱ្យទាញយកឯកសារមួយច្បាប់ (ព័ត៌មានឬសូហ្វវែរ) មួយច្បាប់ជាបណ្តោះអាសន្ននៅលើគេហទំព័ររបស់ Sendfiles.online សម្រាប់ការមើលបណ្តោះអាសន្នផ្ទាល់ខ្លួននិងមិនមែនពាណិជ្ជកម្ម។ នេះគឺជាការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណមិនមែនជាការផ្ទេរប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិទេហើយស្ថិតនៅក្រោម t
  1. កែសំរួលរឺចម្លងសំភារៈ
  2. ប្រើសំភារៈសម្រាប់គោលបំណងពាណិជ្ជកម្មណាមួយឬសម្រាប់ការបង្ហាញជាសាធារណៈណាមួយ (ពាណិជ្ជកម្មឬមិនមែនពាណិជ្ជកម្ម)
  3. ប៉ុនប៉ងធ្វើឱ្យខូចទ្រង់ទ្រាយឬបញ្ច្រាសវិស្វករផ្នែកទន់ណាមួយដែលមាននៅលើគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុនផ្ញើរផែរហ្វីលីន។
  4. លុបចោលការរក្សាសិទ្ធិឬការជូនដំណឹងដែលមានកម្មសិទ្ធិផ្សេងទៀតចេញពីវត្ថុធាតុដើម។ ឬ
  5. ផ្ទេរសំភារៈទាំងនោះទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតរឺក៏ 'ឆ្លុះ' សំភារៈនៅលើម៉ាស៊ីនមេផ្សេងទៀត។
 2. អាជ្ញាប័ណ្ណនេះនឹងត្រូវបញ្ឈប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិប្រសិនបើអ្នកបំពានការរឹតត្បិតណាមួយហើយអាចត្រូវបានបញ្ចប់ដោយ Sendfiles.online នៅពេលណាមួយ។ នៅពេលបញ្ចប់ការមើលឯកសារទាំងនេះឬនៅពេលបញ្ចប់អាជ្ញាប័ណ្ណនេះអ្នកត្រូវតែបំផ្លាញវត្ថុណាមួយ

3. គោលនយោបាយផ្ទុក

Sendfiles.online ផ្ទុកឯកសាររយៈពេល ៤៨ ម៉ោង។ នៅពេលណាឯកសារត្រូវបានលុបចោល។ ឯកសារត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលដែលផ្ទុកឡើង។ ប្រសិនបើអ៊ីមែលត្រូវបានបញ្ចូលដើម្បីផ្ញើដែលត្រូវបានរក្សាទុក។ ប្រសិនបើឯកសារដែលបានផ្ញើពីអ្នកប្រើ PRO លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តហើយនឹងត្រូវបានបង្ហាញនៅលើទំព័រតំណទាញយក។

4. ការបដិសេធ

 1. សមា្ភារៈនៅលើគេហទំព័ររបស់ Sendfiles.online ត្រូវបានផ្តល់ជូនជា 'មូលដ្ឋាន' ។ Sendfiles.online មិនមានការធានាបង្ហាញឬបញ្ជាក់ហើយបដិសេធនិងបដិសេធរាល់ការធានាផ្សេងទៀតរួមទាំងការធានាដែលមិនមានការកំណត់
 2. លើសពីនេះទៅទៀត Sendfiles.online មិនធានាឬធ្វើតំណាងណាមួយទាក់ទងនឹងភាពត្រឹមត្រូវលទ្ធផលដែលអាចកើតមានឬភាពអាចទុកចិត្តបាននៃការប្រើប្រាស់សម្ភារៈនៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនឬបើមិនដូច្នេះទេទាក់ទងនឹងសម្ភារៈទាំងនោះឬនៅលើគេហទំព័រដែលភ្ជាប់ទៅនឹងគេហទំព័រនេះ។

5. ដែនកំណត់

ក្នុងករណីណាដែលក្រុមហ៊ុន Sendfiles.online ឬអ្នកផ្គត់ផ្គង់របស់ខ្លួនមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាត (រួមទាំងដោយគ្មានការកំណត់ការខូចខាតការបាត់បង់ទិន្នន័យឬប្រាក់ចំណេញឬដោយសារការរំខានអាជីវកម្ម) ដែលកើតឡើងពីការប្រើប្រាស់ឬអសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់សម្ភារៈនៅលើគេហទំព័រ Sendfiles.o ។

6. ភាពត្រឹមត្រូវនៃវត្ថុធាតុដើម

សមា្ភារៈដែលបង្ហាញនៅលើគេហទំព័ររបស់ Sendfiles.online អាចរួមបញ្ចូលកំហុសបច្ចេកទេសបច្ចេកទេសអក្ខរកម្មឬរូបថត។ Sendfiles.online មិនធានាថារាល់សំភារៈនៅលើគេហទំព័ររបស់វាត្រឹមត្រូវពេញលេញរឺបច្ចុប្បន្ននោះទេ។ Sendfiles.online អាចនឹង m

7. តំណភ្ជាប់

Sendfiles.online មិនបានពិនិត្យមើលគេហទំព័រទាំងអស់ដែលភ្ជាប់ទៅនឹងគេហទំព័ររបស់ខ្លួនទេហើយក៏មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រដែលបានភ្ជាប់នោះដែរ។ ការដាក់បញ្ចូលបណ្តាញភ្ជាប់ណាមួយមិនមានបញ្ជាក់ពីការយល់ព្រមដោយ Sendfiles.online នៃគេហទំព័រទេ។ ការប្រើប្រាស់បណ្តាញភ្ជាប់បែបនេះ

8. ការកែប្រែ

Sendfiles.online អាចកែប្រែល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃសេវាកម្មសម្រាប់គេហទំព័ររបស់ខ្លួននៅពេលណាក៏បានដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹង។ តាមរយៈការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះលោកអ្នកយល់ព្រមនឹងត្រូវភ្ជាប់ដោយកំណែបច្ចុប្បន្ននៃល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃសេវាកម្មទាំងនេះ។

9. ច្បាប់​គ្រប់គ្រង

ល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងនិងបកស្រាយស្របតាមច្បាប់នៃរដ្ឋខុននិចធីហើយអ្នកបញ្ជូនទៅយុត្តាធិការផ្តាច់មុខរបស់តុលាការនៅក្នុងរដ្ឋឬទីតាំងនោះ។