Podmienky služby

Ďakujeme, že používate Sendfiles.online!


Nižšie nájdete hrubý preklad našich zmluvných podmienok v angličtine a naše zásady ochrany osobných údajov v angličtine pre právne aspekty, obidve sa vzťahujú iba na angličtinu.


1. podmienky

Vstupom na webovú stránku https://sendfiles.online súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito zmluvnými podmienkami, všetkými platnými zákonmi a predpismi a súhlasíte s tým, že zodpovedáte za dodržiavanie všetkých platných miestnych zákonov. Ak nesúhlasíte, w

2. Použite licenciu

 1. Povoluje sa dočasné stiahnutie jednej kópie materiálov (informácií alebo softvéru) na webovú stránku Sendfiles.online na osobné, nekomerčné nekomerčné prechodné prezeranie. Jedná sa o udelenie licencie, nie o prevod vlastníctva, a podľa t
  1. upravovať alebo kopírovať materiály;
  2. používať materiály na akékoľvek komerčné účely alebo na akékoľvek verejné vystavenie (komerčné alebo nekomerčné);
  3. pokúsiť sa dekompilovať alebo spätne analyzovať akýkoľvek softvér obsiahnutý na webovej stránke Sendfiles.online;
  4. odstrániť z materiálov akékoľvek autorské práva alebo iné vlastnícke záznamy; alebo
  5. preniesť materiály na inú osobu alebo „zrkadliť“ materiály na akomkoľvek inom serveri.
 2. Táto licencia sa automaticky ukončí, ak porušíte ktorékoľvek z týchto obmedzení a spoločnosť Sendfiles.online ju môže kedykoľvek ukončiť. Po ukončení prezerania týchto materiálov alebo po ukončení tejto licencie musíte akékoľvek zničiť

3. Zásady ukladania

Sendfiles.online ukladá súbory 48 hodín. V tomto okamihu sa súbory vymažú. Súbory sú priradené k e-mailovej adrese, ktorá ich odovzdala. Ak bol zadaný e-mail na odoslanie, uloží sa tiež. Ak sa na súbory odosielané používateľom PRO PRO vzťahujú odlišné podmienky a budú zobrazené na stránke s odkazmi na stiahnutie.

4. dementi

 1. Materiály na webovej stránke Sendfiles.online sú poskytované „tak, ako sú“. Sendfiles.online neposkytuje žiadne záruky, vyjadrené alebo predpokladané, a týmto sa zrieka a neguje všetky ostatné záruky, vrátane, bez obmedzenia, implicitných záruk alebo podmienok
 2. Spoločnosť Sendfiles.online ďalej nezaručuje ani neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti, pravdepodobných výsledkov alebo spoľahlivosti použitia materiálov na jej webovej stránke alebo inak súvisiacich s takýmito materiálmi alebo na akýchkoľvek stránkach prepojených s touto stránkou.

5. obmedzenia

Spoločnosť Sendfiles.online ani jej dodávatelia v žiadnom prípade nezodpovedajú za žiadne škody (vrátane, okrem iného, škôd za stratu údajov alebo zisku alebo z dôvodu prerušenia činnosti), ktoré vzniknú v dôsledku použitia alebo nemožnosti použiť materiály na serveri Sendfiles.o

6. Presnosť materiálov

Materiály, ktoré sa objavujú na webovej stránke Sendfiles.online, môžu obsahovať technické, typografické alebo fotografické chyby. Sendfiles.online nezaručuje, že žiadny z materiálov na jeho webovej stránke je presný, úplný alebo aktuálny. Sendfiles.online môže m

7. odkazy

Sendfiles.online nekontroloval všetky stránky prepojené na jeho webovú stránku a nezodpovedá za obsah žiadnej takejto prepojenej stránky. Zahrnutie akéhokoľvek odkazu neznamená, že spoločnosť Sendfiles.online potvrdí túto stránku. Použitie akéhokoľvek prepojeného webu

8. modifikácie

Sendfiles.online môže tieto podmienky poskytovania služieb pre svoju webovú stránku kedykoľvek bez upozornenia revidovať. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s tým, že budete viazaní aktuálnou verziou týchto zmluvných podmienok.

9. Vládny zákon

Tieto podmienky sa riadia a vykladajú v súlade so zákonmi Connecticutu a vy neodvolateľne podliehate výlučnej jurisdikcii súdov v tomto štáte alebo mieste.