Servicevoorwaarden

Bedankt voor het gebruik van Sendfiles.online!


Hieronder vindt u een ruwe vertaling van onze servicevoorwaarden in het Engels en ons privacybeleid in het Engels voor juridische aspecten, beide zijn alleen van toepassing in het Engels.


1. Voorwaarden

Door de website op https://sendfiles.online te bezoeken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze servicevoorwaarden, alle toepasselijke wet- en regelgeving en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Als u het er niet mee eens bent w

2. Gebruik licentie

 1. Toestemming wordt verleend om tijdelijk één kopie van het materiaal (informatie of software) op de website van Sendfiles.online tijdelijk te downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel tijdelijk kijken. Dit is het verlenen van een licentie, geen eigendomsoverdracht, en onder t
  1. de materialen wijzigen of kopiëren;
  2. de materialen gebruiken voor commerciële doeleinden of voor openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel);
  3. proberen de software op de website van Sendfiles.online te decompileren of reverse-engineeren;
  4. alle copyright- of andere eigendomsvermeldingen van het materiaal verwijderen; of
  5. breng de materialen over naar een andere persoon of 'spiegel' de materialen op een andere server.
 2. Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan op elk moment door Sendfiles.online worden beëindigd. Bij het beëindigen van uw weergave van deze materialen of bij het beëindigen van deze licentie, moet u alle materialen vernietigen

3. Opslagbeleid

Sendfiles.online slaat bestanden 48 uur op. Op dat moment worden de bestanden verwijderd. De bestanden zijn gekoppeld aan een e-mailadres dat ze heeft geüpload. Als een e-mail is ingevoerd om te worden verzonden, wordt deze ook opgeslagen. Als de bestanden afkomstig zijn van een PRO-gebruiker, gelden andere voorwaarden en worden deze weergegeven op de downloadlinkpagina.

4. Disclaimer

 1. Het materiaal op de website van Sendfiles.online wordt geleverd 'zoals het is'. Sendfiles.online geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en wijst hierbij alle andere garanties af, inclusief, maar niet beperkt tot, geïmpliceerde garanties of condi
 2. Verder garandeert Sendfiles.online geen verklaringen met betrekking tot de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op haar website of anderszins met betrekking tot dergelijke materialen of op sites die aan deze site zijn gekoppeld.

5. Beperkingen

In geen geval is Sendfiles.online of zijn leveranciers aansprakelijk voor enige schade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbreking) die voortvloeit uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de materialen op Sendfiles.o

6. Nauwkeurigheid van materialen

De materialen die op de website van Sendfiles.online verschijnen, kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Sendfiles.online garandeert niet dat de materialen op haar website accuraat, volledig of actueel zijn. Sendfiles.online kan m

7. Links

Sendfiles.online heeft niet alle sites die aan zijn website zijn gelinkt beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte sites. Het opnemen van een link betekent niet dat Sendfiles.online de site goedkeurt. Gebruik van een dergelijk gekoppeld web

8. Wijzigingen

Sendfiles.online kan deze servicevoorwaarden voor haar website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de dan geldende versie van deze servicevoorwaarden.

9. Toepasselijk recht

Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Connecticut en u onderwerpt zich onherroepelijk aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken in die staat of locatie.