Syarat perkhidmatan

Terima kasih kerana menggunakan Sendfiles.online!


Di bawah ini anda akan mendapat terjemahan kasar mengenai syarat perkhidmatan kami dalam bahasa Inggeris dan dasar privasi kami dalam bahasa Inggeris untuk aspek undang-undang, keduanya hanya berlaku dalam bahasa Inggeris.


1. Syarat

Dengan mengakses laman web di https://sendfiles.online, anda bersetuju untuk terikat dengan syarat perkhidmatan ini, semua undang-undang dan peraturan yang berlaku, dan bersetuju bahawa anda bertanggungjawab untuk mematuhi undang-undang tempatan yang berlaku. Sekiranya anda tidak bersetuju w

2. Gunakan Lesen

 1. Kebenaran diberikan untuk memuat turun satu salinan bahan (maklumat atau perisian) buat sementara waktu di laman web Sendfiles.online untuk tontonan sementara dan bukan komersial sahaja. Ini adalah pemberian lesen, bukan pemindahan hak milik, dan di bawah t
  1. mengubah suai atau menyalin bahan;
  2. gunakan bahan tersebut untuk tujuan komersial, atau untuk paparan umum (komersial atau bukan komersial);
  3. cuba menyahkompilasi atau merekayasa balik mana-mana perisian yang terdapat di laman web Sendfiles.online;
  4. hapus nota hak cipta atau hak milik lain dari bahan; atau
  5. pindahkan bahan tersebut kepada orang lain atau 'cerminkan' bahan tersebut pada pelayan lain.
 2. Lesen ini akan berakhir secara automatik jika anda melanggar mana-mana sekatan ini dan mungkin akan ditamatkan oleh Sendfiles.online pada bila-bila masa. Setelah menamatkan paparan bahan-bahan ini atau setelah tamatnya lesen ini, anda mesti memusnahkannya

3. Dasar Penyimpanan

Sendfiles.online menyimpan fail selama 48 jam. Pada ketika mana fail dihapuskan. Fail dihubungkan dengan alamat e-mel yang memuat naiknya. Sekiranya e-mel dimasukkan untuk dihantar, ia juga disimpan. Sekiranya fail dihantar dari mana dari pengguna PRO, syarat yang berbeza berlaku dan akan ditunjukkan di halaman pautan muat turun.

4. Penafian

 1. Bahan-bahan di laman web Sendfiles.online disediakan berdasarkan 'apa adanya'. Sendfiles.online tidak memberikan jaminan, tersurat atau tersirat, dan dengan ini menolak dan menafikan semua jaminan lain termasuk, tanpa batasan, jaminan tersirat atau syarat
 2. Selanjutnya, Sendfiles.online tidak menjamin atau membuat pernyataan mengenai ketepatan, kemungkinan hasil, atau kebolehpercayaan penggunaan bahan di laman webnya atau yang berkaitan dengan bahan tersebut atau di laman web yang dihubungkan dengan laman web ini.

5. Batasan

Dalam keadaan apa pun Sendfiles.online atau pembekalnya tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan (termasuk, tanpa batasan, ganti rugi kerana kehilangan data atau keuntungan, atau disebabkan oleh gangguan perniagaan) yang timbul daripada penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan bahan-bahan di Sendfiles.o

6. Ketepatan bahan

Bahan-bahan yang muncul di laman web Sendfiles.online boleh merangkumi kesalahan teknikal, tipografi, atau fotografi. Sendfiles.online tidak menjamin bahawa mana-mana bahan di laman webnya tepat, lengkap atau terkini. Sendfiles.online mungkin m

7. Pautan

Sendfiles.online belum mengkaji semua laman web yang dipautkan ke laman webnya dan tidak bertanggungjawab terhadap kandungan laman web tersebut. Penyertaan pautan apa pun tidak menunjukkan sokongan oleh Sendfiles.online laman web ini. Penggunaan mana-mana laman web yang dihubungkan

8. Pengubahsuaian

Sendfiles.online boleh menyemak syarat perkhidmatan ini untuk laman webnya pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan. Dengan menggunakan laman web ini, anda bersetuju untuk terikat dengan versi syarat syarat perkhidmatan ini.

9. Undang-undang yang Mengatur

Terma dan syarat ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan undang-undang Connecticut dan anda tidak boleh ditarik balik ke bidang kuasa eksklusif pengadilan di Negeri atau lokasi tersebut.