Podmínky služby

Děkujeme za použití Sendfiles.online!


Níže naleznete hrubý překlad našich smluvních podmínek v angličtině a naše zásady ochrany osobních údajů v angličtině, pokud jde o právní aspekty, a to jak v angličtině, tak v angličtině.


1. Podmínky

Vstupem na webovou stránku https://sendfiles.online souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami služby, všemi platnými zákony a předpisy a souhlasíte s tím, že odpovídáte za dodržování všech platných místních zákonů. Pokud nesouhlasíte w

2. Použijte licenci

 1. Je povoleno dočasně stáhnout jednu kopii materiálů (informací nebo softwaru) na webové stránce Sendfiles.online pro osobní, nekomerční nekomerční přechodné prohlížení. Jedná se o udělení licence, nikoli o převod vlastnictví, a pod t
  1. upravovat nebo kopírovat materiály;
  2. používat materiály pro jakýkoli komerční účel nebo pro jakékoli veřejné vystavení (komerční nebo nekomerční);
  3. pokusit se dekompilovat nebo zpětně analyzovat jakýkoli software obsažený na webu Sendfiles.online;
  4. odstranit z materiálů veškerá autorská práva nebo jiné vlastnické záznamy; nebo
  5. převést materiály na jinou osobu nebo „zrcadlit“ materiály na jakémkoli jiném serveru.
 2. Tato licence bude automaticky ukončena, pokud porušíte některá z těchto omezení a může být kdykoli ukončena společností Sendfiles.online. Po ukončení prohlížení těchto materiálů nebo po ukončení této licence musíte jakékoli zničit

3. Zásady skladování

Sendfiles.online ukládá soubory po dobu 48 hodin. V tomto okamžiku jsou soubory odstraněny. Soubory jsou spojeny s e-mailovou adresou, která je nahrála. Pokud byl zadán e-mail k odeslání, bude také uložen. Pokud se na soubory odesílané od uživatele PRO vztahují odlišné podmínky, zobrazí se na stránce odkazu ke stažení.

4. Zřeknutí se odpovědnosti

 1. Materiály na webové stránce Sendfiles.online jsou poskytovány „tak, jak jsou“. Sendfiles.online neposkytuje žádné záruky, výslovné ani předpokládané, a tímto se zříká a neguje všechny ostatní záruky, včetně, bez omezení, předpokládaných záruk nebo podmínek
 2. Společnost Sendfiles.online dále nezaručuje ani nevyjadřuje žádná prohlášení týkající se přesnosti, pravděpodobných výsledků nebo spolehlivosti použití materiálů na její webové stránce nebo jinak souvisejících s těmito materiály nebo na jakékoli stránky spojené s touto stránkou.

5. Omezení

Společnost Sendfiles.online ani její dodavatelé v žádném případě nenesou odpovědnost za jakékoli škody (včetně, mimo jiné, škod za ztrátu dat nebo zisku nebo z důvodu přerušení podnikání) vzniklých v důsledku použití nebo nemožnosti použít materiály na serveru Sendfiles.o

6. Přesnost materiálů

Materiály, které se objevují na webových stránkách Sendfiles.online, mohou zahrnovat technické, typografické nebo fotografické chyby. Sendfiles.online nezaručuje, že žádný z materiálů na jeho webové stránce je přesný, úplný nebo aktuální. Sendfiles.online může m

7. Odkazy

Sendfiles.online nekontroloval všechny stránky propojené s jeho webovou stránkou a neodpovídá za obsah takových odkazovaných stránek. Zahrnutí jakéhokoli odkazu neznamená schválení webu Sendfiles.online. Použití jakéhokoli takového propojeného webu

8. Modifikace

Sendfiles.online může revidovat tyto podmínky služby pro své webové stránky kdykoli bez předchozího upozornění. Používáním této webové stránky souhlasíte s tím, že budete vázáni tehdy aktuální verzí těchto smluvních podmínek.

9. Rozhodné právo

Tyto podmínky se řídí a vykládají v souladu se zákony Connecticutu a vy neodvolatelně podléháte výlučné jurisdikci soudů v tomto státě nebo místě.