Მომსახურების პირობები

გმადლობთ Sendfiles.online– ის გამოყენებისთვის!


ქვემოთ მოცემულია ჩვენი მომსახურების პირობების უხეში თარგმანი ინგლისურად და ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ინგლისურ ენაზე , სამართლებრივი ასპექტებისთვის, ორივე ვრცელდება მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.


1. Ვადები

ვებგვერდზე https://sendfiles.online ვებგვერდზე წვდომით, თქვენ ეთანხმებით, რომ ამ მომსახურების პირობებს, ყველა მოქმედი კანონითა და რეგულაციით იცავენ ვალდებულებას და ეთანხმებით, რომ თქვენ პასუხისმგებელია ადგილობრივი მოქმედი კანონმდებლობის დაცვით. თუ არ ეთანხმებით w

2. გამოიყენეთ ლიცენზია

 1. ნებართვა მიიღება მასალების ერთი ასლის (ინფორმაციის ან პროგრამული უზრუნველყოფის) დროებით გადმოტვირთვისთვის Sendfiles.online ვებსაიტზე მხოლოდ პირადი, არაკომერციული ტრანზიტული სანახებისთვის. ეს არის ლიცენზიის გაცემა, არ არის ტიტულის გადაცემა და ტ
  1. მასალების შეცვლა ან კოპირება;
  2. გამოიყენეთ მასალები ნებისმიერი კომერციული მიზნით, ან ნებისმიერი საჯარო ჩვენებისთვის (კომერციული ან არაკომერციული);
  3. დეკოდირების ან შებრუნების ინჟინერი სცადეთ Sendfiles.online ვებსაიტზე განთავსებული ნებისმიერი პროგრამა;
  4. ამოიღეთ ნებისმიერი საავტორო უფლებები ან სხვა საკუთრების ნოტაცია მასალებიდან; ან
  5. გადასცეს მასალები სხვა პირს ან "სარკეზე" დააბანეთ მასალები ნებისმიერ სხვა სერვერზე.
 2. ეს ლიცენზია ავტომატურად წყდება, თუ არღვევთ რომელიმე ამ შეზღუდვას და შეიძლება ნებისმიერ დროს შეჩერდეს Sendfiles.online. ამ მასალების ნახვის დასრულებისთანავე ან ამ ლიცენზიის შეწყვეტისთანავე უნდა გაანადგუროთ ნებისმიერი

3. შენახვის პოლიტიკა

Sendfiles.online ინახავს ფაილებს 48 საათის განმავლობაში. ამ ეტაპზე ფაილები იშლება. ფაილები უკავშირდება ელ.ფოსტის მისამართს, რომელიც ატვირთა მათ. თუ ელ.ფოსტის გაგზავნა შევიდა, რომელიც ასევე ინახება. თუ PRO მომხმარებლისგან გაგზავნილი ფაილები, სხვადასხვა ტერმინები გამოიყენება და ნაჩვენები იქნება გადმოტვირთვის ბმულის გვერდზე.

4. უარყოფა

 1. მასალები Sendfiles.online ვებსაიტზე მოცემულია "როგორც არის" საფუძველზე. Sendfiles.online არ იძლევა გარანტიას, გამოხატავს ან გულისხმობს, და ამით უარყოფს და უარყოფს ყველა სხვა გარანტიას, მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე, გულისხმობს გარანტიებს ან პირობებს.
 2. გარდა ამისა, Sendfiles.online არ იძლევა გარანტიას ან გააკეთებს რაიმე წარმომადგენლობას, რომელიც ეხება მის ვებ – გვერდზე არსებული მასალების გამოყენების სისწორეს, სავარაუდო შედეგს ან საიმედოობას, ან სხვაგვარად არ არის დაკავშირებული ამ მასალებთან, ან ამ საიტთან დაკავშირებულ ნებისმიერ საიტებზე.

5. შეზღუდვები

არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იყოს Sendfiles.online ან მისი მიმწოდებლები პასუხისმგებელნი ნებისმიერი ზიანისთვის (მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე, მონაცემების დაკარგვის ან მოგების ან ბიზნესის შეფერხების გამო, მათ შორის წარმოქმნილი ზიანის ან უუნარობის შემთხვევაში, მასალების გამოყენება Sendfiles.o

6. მასალების სიზუსტე

მასალები, რომლებიც გამოჩნდება Sendfiles.online ვებსაიტზე, შეიძლება შეიცავდეს ტექნიკურ, ტიპოგრაფიულ ან ფოტოგრაფიულ შეცდომებს. Sendfiles.online არ იძლევა გარანტიას, რომ მის ვებ – გვერდზე ნებისმიერი მასალა არის ზუსტი, სრული ან აქტუალური. Sendfiles.online შეიძლება მ

7. ბმულები

Sendfiles.online- ს არ აქვს განხილული ყველა საიტი, რომლებიც უკავშირდება მის ვებსაიტს და არ არის პასუხისმგებელი რომელიმე ასეთი საიტის შინაარსზე. ნებისმიერი ბმულის ჩართვა არ გულისხმობს საიტის Sendfiles.online– ს მიერ მოწონებას. ნებისმიერი ასეთი დაკავშირებული ვებ – გვერდის გამოყენება

8. ცვლილებები

Sendfiles.online- ს შეუძლია გადახედოს მომსახურების პირობებს მისი ვებსაიტზე, ნებისმიერ დროს, შეტყობინების გარეშე. ამ ვებსაიტის გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით, რომ მოვალეობას შეასრულებთ ამ მომსახურების პირობების მაშინდელ ვერსიას.

9. მმართველი კანონი

ამ პირობებსა და წესებს არეგულირებს კონექტიკუტის კანონები და თქვენ შეუქცევად უნდა წარუდგინოთ ამ სახელმწიფოს ან ადგილმდებარეობის სასამართლოების ექსკლუზიური იურისდიქცია.