தனியுரிமைக் கொள்கை

Sendfiles.online ஐப் பயன்படுத்தியதற்கு நன்றி!


எங்கள் சேவை விதிமுறைகளின் தோராயமான மொழிபெயர்ப்பையும், சட்ட அம்சங்களுக்காக ஆங்கிலத்தில் எங்கள் தனியுரிமைக் கொள்கையையும் கீழே காணலாம் , இவை இரண்டும் ஆங்கிலத்தில் மட்டுமே பொருந்தும்.


உங்கள் தனியுரிமை எங்களுக்கு முக்கியம். எங்கள் வலைத்தளம், https://sendfiles.online மற்றும் நாங்கள் சொந்தமாக வைத்திருக்கும் மற்றும் செயல்படும் பிற தளங்களில் நாங்கள் உங்களிடமிருந்து சேகரிக்கும் எந்தவொரு தகவலையும் தொடர்பாக உங்கள் தனியுரிமையை மதிக்க வேண்டியது Sendfiles.online இன் கொள்கையாகும்.

உங்களுக்கு ஒரு சேவையை வழங்க எங்களுக்கு உண்மையிலேயே தேவைப்படும்போது மட்டுமே நாங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களைக் கேட்கிறோம். உங்கள் அறிவு மற்றும் சம்மதத்துடன் அதை நியாயமான மற்றும் சட்டபூர்வமான வழிகளில் சேகரிக்கிறோம். நாங்கள் அதை ஏன் சேகரிக்கிறோம், அது எவ்வாறு பயன்படுத்தப்படும் என்பதையும் நாங்கள் உங்களுக்குத் தெரியப்படுத்துகிறோம்.

நீங்கள் கோரிய சேவையை உங்களுக்கு வழங்குவதற்கு தேவையான வரை மட்டுமே சேகரிக்கப்பட்ட தகவல்களை நாங்கள் வைத்திருக்கிறோம். நாங்கள் என்ன தரவைச் சேமிக்கிறோம், இழப்பு மற்றும் திருட்டைத் தடுப்பதற்கான வணிகரீதியாக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வழிமுறைகளுக்குள் பாதுகாப்போம், அத்துடன் அங்கீகரிக்கப்படாத அணுகல், வெளிப்படுத்தல், இணை

தனிப்பட்ட முறையில் அடையாளம் காணும் எந்த தகவலையும் நாங்கள் பொதுவில் அல்லது மூன்றாம் தரப்பினருடன் பகிர்ந்து கொள்ள மாட்டோம்.

நீங்கள் விரும்பிய சில சேவைகளை நாங்கள் உங்களுக்கு வழங்க முடியாமல் போகலாம் என்ற புரிதலுடன், உங்கள் தனிப்பட்ட தகவலுக்கான எங்கள் கோரிக்கையை நீங்கள் மறுக்க முடியும்.

எங்கள் வலைத்தளத்தை நீங்கள் தொடர்ந்து பயன்படுத்துவது தனியுரிமை மற்றும் தனிப்பட்ட தகவல்களைச் சுற்றியுள்ள எங்கள் நடைமுறைகளை ஏற்றுக்கொள்வதாக கருதப்படும். பயனர் தரவு மற்றும் தனிப்பட்ட தகவல்களை நாங்கள் எவ்வாறு கையாளுகிறோம் என்பது குறித்து உங்களுக்கு ஏதேனும் கேள்விகள் இருந்தால், எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்.

இந்த கொள்கை 6 ஜூன் 2019 முதல் நடைமுறைக்கு வருகிறது.