Πολιτική απορρήτου

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε το Sendfiles.online!


Παρακάτω θα βρείτε μια γενική μετάφραση των όρων υπηρεσίας μας στα Αγγλικά και της πολιτικής απορρήτου μας στα Αγγλικά για νομικές πτυχές, και οι δύο ισχύουν μόνο στα Αγγλικά.


Προστασία της ιδιωτικής ζωής σας είναι σημαντική για εμάς. Είναι πολιτική της Sendfiles.online να σέβεται το απόρρητό σας σχετικά με οποιεσδήποτε πληροφορίες ενδέχεται να συλλέγουμε από εσάς στον ιστότοπό μας, στη διεύθυνση https://sendfiles.online και σε άλλους ιστότοπους που διαθέτουμε και λειτουργούμε.

Ζητούμε προσωπικές πληροφορίες μόνο όταν τις χρειαζόμαστε πραγματικά για να σας παρέχουμε μια υπηρεσία. Το συλλέγουμε με δίκαιο και νόμιμο τρόπο, με τη γνώση και τη συγκατάθεσή σας. Σας ενημερώνουμε επίσης γιατί το συλλέγουμε και πώς θα χρησιμοποιηθεί.

Διατηρούμε τις συλλεγόμενες πληροφορίες μόνο για όσο διάστημα απαιτείται για να σας παρέχουμε την ζητούμενη υπηρεσία σας. Ποια δεδομένα αποθηκεύουμε, θα προστατεύσουμε με εμπορικά αποδεκτά μέσα για την αποτροπή απώλειας και κλοπής, καθώς και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, συνεργασία

Δεν κοινοποιούμε πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης δημοσίως ή με τρίτους, εκτός εάν απαιτείται από το νόμο.

Είστε ελεύθεροι να απορρίψετε το αίτημά μας για τα προσωπικά σας στοιχεία, με την κατανόηση ότι ενδέχεται να μην μπορούμε να σας παρέχουμε ορισμένες από τις επιθυμητές υπηρεσίες σας.

Η συνεχής χρήση του ιστότοπού μας θα θεωρηθεί ως αποδοχή των πρακτικών μας σχετικά με το απόρρητο και τα προσωπικά στοιχεία. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα δεδομένα χρήστη και τα προσωπικά σας στοιχεία, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Αυτή η πολιτική ισχύει από τις 6 Ιουνίου 2019.