ಗೌಪ್ಯತಾ ನೀತಿ

Sendfiles.online ಅನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು!


ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳ ಸ್ಥೂಲ ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಅಂಶಗಳಿಗಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಯನ್ನು ನೀವು ಕೆಳಗೆ ಕಾಣಬಹುದು , ಎರಡೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ.


ನಿಮ್ಮ ಗೌಪ್ಯತೆ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್, https://sendfiles.online, ಮತ್ತು ನಾವು ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಇತರ ಸೈಟ್‌ಗಳಾದ್ಯಂತ ನಾವು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು Sendfiles.online ನ ನೀತಿಯಾಗಿದೆ.

ನಿಮಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ನ್ಯಾಯಯುತ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಏಕೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ.

ನಿಮ್ಮ ವಿನಂತಿಸಿದ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಯಾವ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ, ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಕಳ್ಳತನವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅನಧಿಕೃತ ಪ್ರವೇಶ, ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆ, ಸಹ

ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ.

ನಿಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು ಎಂಬ ತಿಳುವಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲು ನೀವು ಮುಕ್ತರಾಗಿದ್ದೀರಿ.

ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದುವರಿದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಸುತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಸ್ವೀಕಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಮುಕ್ತವಾಗಿರಿ.

ಈ ನೀತಿ 6 ಜೂನ್ 2019 ರಿಂದ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ.