Zásady ochrany osobních údajů

Děkujeme za použití Sendfiles.online!


Níže naleznete hrubý překlad našich smluvních podmínek v angličtině a naše zásady ochrany osobních údajů v angličtině, pokud jde o právní aspekty, a to jak v angličtině, tak v angličtině.


Vaše soukromí je pro nás důležité. Zásady společnosti Sendfiles.online respektují vaše soukromí, pokud jde o jakékoli informace, které od vás můžeme shromažďovat na našich webových stránkách, https://sendfiles.online a na jiných webech, které vlastníme a provozujeme.

Žádáme o osobní údaje, pouze pokud je skutečně potřebujeme, abychom vám mohli poskytnout službu. Sbíráme je spravedlivými a zákonnými prostředky, s vašimi znalostmi a souhlasem. Také vám dáme vědět, proč sbíráme a jak bude použito.

Shromážděné informace uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou k zajištění požadované služby. Jaká data ukládáme, budeme chránit komerčně přijatelnými prostředky, abychom zabránili ztrátám a krádežím, jakož i neoprávněnému přístupu, vyzrazení,

Nesdílíme žádné osobní identifikační údaje veřejně ani s třetími stranami, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon.

Můžete svobodně odmítnout naši žádost o vaše osobní údaje s vědomím, že vám nebudeme schopni poskytnout některé z vašich požadovaných služeb.

Vaše další používání našich webových stránek bude považováno za přijetí našich postupů týkajících se ochrany osobních údajů a osobních údajů. Pokud máte jakékoli dotazy ohledně toho, jak nakládáme s uživatelskými údaji a osobními údaji, neváhejte nás kontaktovat.

Tato politika je účinná od 6. června 2019.