ગોપનીયતા નીતિ

Sendfiles.online નો ઉપયોગ કરવા બદલ આભાર!


નીચે તમને અંગ્રેજીમાં અમારી સેવાની શરતો અને કાનૂની પાસાઓ માટે અંગ્રેજીમાં અમારી ગોપનીયતા નીતિનો રફ અનુવાદ મળશે, બંને ફક્ત અંગ્રેજીમાં જ લાગુ પડે છે.


તમારી ગોપનીયતા અમારા માટે મહત્વપૂર્ણ છે. અમારી વેબસાઇટ, https://sendfiles.online, અને અમારી માલિકીની અને સંચાલિત અન્ય સાઇટ્સ પર અમે તમારી પાસેથી કોઈપણ માહિતી એકત્રિત કરી શકીએ છીએ તેના સંબંધમાં તમારી ગોપનીયતાને માન આપવાની સેન્ડફાઇલ્સ.ઓનલાઈન ની નીતિ છે.

જ્યારે અમે તમને ખરેખર કોઈ સેવા પ્રદાન કરવાની જરૂર હોય ત્યારે જ અમે વ્યક્તિગત માહિતી માગીએ છીએ. અમે તેને તમારા જ્ knowledgeાન અને સંમતિથી, વાજબી અને કાયદેસર માધ્યમથી એકત્રિત કરીએ છીએ. અમે તમને તે શા માટે એકત્રિત કરીએ છીએ અને તેનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવામાં આવશે તે પણ તમને જણાવીએ છીએ.

તમને વિનંતી કરેલી સેવા પ્રદાન કરવા માટે જરૂરી હોય ત્યાં સુધી અમે ફક્ત એકત્રિત માહિતી જાળવીએ છીએ. અમે કયા ડેટા સંગ્રહિત કરીએ છીએ, અમે નુકસાન અને ચોરી અટકાવવાના વ્યવસાયિક રૂપે સ્વીકાર્ય માધ્યમોની સુરક્ષા કરીશું, તેમજ અનધિકૃત accessક્સેસ, જાહેરાત, સહ

કાયદા દ્વારા જરૂરી હોય તે સિવાય, અમે કોઈપણ વ્યક્તિગત રૂપે ઓળખાયેલી માહિતીને જાહેરમાં અથવા તૃતીય-પક્ષો સાથે શેર કરતા નથી.

તમે તમારી વ્યક્તિગત માહિતી માટે અમારી વિનંતીનો ઇનકાર કરી શકો છો, તે સમજ સાથે કે અમે તમને કેટલીક ઇચ્છિત સેવાઓ પ્રદાન કરવામાં અસમર્થ હોઈએ છીએ.

અમારી વેબસાઇટનો તમારા સતત ઉપયોગને ગોપનીયતા અને વ્યક્તિગત માહિતીની આજુબાજુની અમારી પ્રથાઓની સ્વીકૃતિ તરીકે ગણવામાં આવશે. જો આપણે વપરાશકર્તા ડેટા અને વ્યક્તિગત માહિતીને કેવી રીતે હેન્ડલ કરીએ છીએ તે વિશે કોઈ પ્રશ્નો હોય, તો અમારો સંપર્ક કરવા માટે મફત લાગે.

આ નીતિ 6 જૂન 2019 થી અસરકારક છે.