රහස්යතා ප්රතිපත්තිය

Sendfiles.online භාවිතා කිරීම ගැන ස්තූතියි!


පහත දැක්වෙන්නේ අපගේ සේවා කොන්දේසි ඉංග්‍රීසියෙන් දළ වශයෙන් පරිවර්තනය කිරීම සහ නීතිමය කරුණු සඳහා ඉංග්‍රීසියෙන් අපගේ රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තිය යන දෙකම අදාළ වන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන් පමණි.


ඔබේ පෞද්ගලිකත්වය අපට වැදගත් ය. අපගේ වෙබ් අඩවිය, https://sendfiles.online, සහ අප සතුව ඇති සහ ක්‍රියාත්මක වන වෙනත් වෙබ් අඩවි හරහා අපි ඔබෙන් ලබා ගත හැකි ඕනෑම තොරතුරක් සම්බන්ධයෙන් ඔබේ පෞද්ගලිකත්වයට ගරු කිරීම Sendfiles.online හි ප්‍රතිපත්තියයි.

අපි පුද්ගලික තොරතුරු ඉල්ලා සිටින්නේ ඔබට සේවාවක් සැපයීම සඳහා අපට සැබවින්ම අවශ්‍ය වූ විට පමණි. අපි එය ඔබගේ දැනුමෙන් හා කැමැත්තෙන් සාධාරණ හා නීත්‍යානුකූල ආකාරයකින් එකතු කරමු. අපි එය එකතු කරන්නේ ඇයි සහ එය භාවිතා කරන්නේ කෙසේද යන්නත් අපි ඔබට දන්වන්නෙමු.

අපි ඔබෙන් ඉල්ලා සිටින සේවාව ලබා දීමට අවශ්‍ය තාක් කල් එකතු කරන ලද තොරතුරු පමණක් රඳවා තබා ගනිමු. අප ගබඩා කරන්නේ කුමන දත්තද, අලාභ හා සොරකම් වැළැක්වීම සඳහා වාණිජමය වශයෙන් පිළිගත හැකි මාධ්‍යයන් මෙන්ම අනවසර ප්‍රවේශය, අනාවරණය කිරීම, සම

පුද්ගලිකව හඳුනා ගැනීමේ තොරතුරු නීතියෙන් නියම කළ විට හැර, ප්‍රසිද්ධියේ හෝ තෙවන පාර්ශවයන් සමඟ අපි බෙදා නොගනිමු.

ඔබගේ අපේක්ෂිත සේවාවන් සමහරක් ඔබට ලබා දීමට අපට නොහැකි විය හැකිය යන අවබෝධය ඇතිව, ඔබේ පුද්ගලික තොරතුරු සඳහා වන අපගේ ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට ඔබට නිදහස තිබේ.

ඔබ අපගේ වෙබ් අඩවිය අඛණ්ඩව භාවිතා කිරීම පුද්ගලිකත්වය සහ පුද්ගලික තොරතුරු වටා ඇති අපගේ භාවිතයන් පිළිගැනීමක් ලෙස සලකනු ලැබේ. පරිශීලක දත්ත සහ පුද්ගලික තොරතුරු අප හසුරුවන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳව ඔබට කිසියම් ප්‍රශ්නයක් ඇත්නම්, අප හා සම්බන්ධ වීමට නිදහස් වන්න.

මෙම ප්‍රතිපත්තිය 2019 ජුනි 6 දින සිට ක්‍රියාත්මක වේ.