Polisi preifatrwydd

Diolch am ddefnyddio Sendfiles.online!


Isod fe welwch gyfieithiad bras o'n telerau gwasanaeth yn Saesneg a'n polisi preifatrwydd yn Saesneg ar gyfer agweddau cyfreithiol, mae'r ddau yn berthnasol yn Saesneg yn unig.


Mae eich preifatrwydd yn bwysig i ni. Polisi Sendfiles.online yw parchu eich preifatrwydd ynghylch unrhyw wybodaeth y gallwn ei chasglu gennych ar draws ein gwefan, https://sendfiles.online, a gwefannau eraill yr ydym yn berchen arnynt ac yn eu gweithredu.

Dim ond pan fydd gwir angen i ni ddarparu gwasanaeth i chi y byddwn yn gofyn am wybodaeth bersonol. Rydym yn ei gasglu trwy ddulliau teg a chyfreithlon, gyda'ch gwybodaeth a'ch cydsyniad. Rydyn ni hefyd yn rhoi gwybod i chi pam rydyn ni'n ei gasglu a sut y bydd yn cael ei ddefnyddio.

Dim ond cyhyd ag y bo angen i gadw'r wybodaeth y gofynnir amdani y byddwn yn cadw gwybodaeth a gasglwyd. Pa ddata a storiwn, byddwn yn ei amddiffyn o fewn dulliau sy'n dderbyniol yn fasnachol i atal colled a lladrad, yn ogystal â mynediad heb awdurdod, datgelu, cyd

Nid ydym yn rhannu unrhyw wybodaeth bersonol sy'n adnabod yn gyhoeddus na gyda thrydydd partïon, ac eithrio pan fydd hynny'n ofynnol yn ôl y gyfraith.

Rydych yn rhydd i wrthod ein cais am eich gwybodaeth bersonol, gyda'r ddealltwriaeth efallai na allwn ddarparu rhai o'ch gwasanaethau dymunol i chi.

Bydd eich defnydd parhaus o'n gwefan yn cael ei ystyried fel derbyniad o'n harferion o ran preifatrwydd a gwybodaeth bersonol. Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â sut rydym yn trin data defnyddwyr a gwybodaeth bersonol, mae croeso i chi gysylltu â ni.

Mae'r polisi hwn yn weithredol ar 6 Mehefin 2019.