Sendfiles.online

Бидний үүрэг бол та бид хоёр шиг хүмүүс өөр төхөөрөмж хооронд файлуудыг амархан, хурдан, аюулгүй байдлаар хуваалцах боломжтой юм.

Манай платформ нь таны байршуулсны дагуу илгээхийг хүссэн файлуудаа хадгалдаг бөгөөд өөрөөр хэлбэл бид таны файлд хүргэх файлд ямар ч өөрчлөлт оруулахгүй бөгөөд та үүнийг байршуулснаас гадна нууц үгээ хамгаалах болно.