Sendfiles.online

Нашият ангажимент е, че хора като вас и мен могат да споделят файлове между различните си устройства лесно, бързо и безопасно.

Нашата платформа съхранява файловете, които искате да изпратите, както сте ги качили, тоест ние не правим никакъв вид промяна на вашите файлове да достигнат до местоназначението им напълно и докато го качите, защитени с парола, ако желаете.