Sendfiles.online

ຄວາມມຸ້ງ ໝັ້ນ ຂອງພວກເຮົາແມ່ນຄົນທີ່ມັກເຈົ້າແລະຂ້ອຍສາມາດແບ່ງປັນເອກະສານລະຫວ່າງອຸປະກອນຕ່າງກັນຂອງພວກເຂົາໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ, ລວດໄວແລະປອດໄພ.

ເວທີຂອງພວກເຮົາເກັບຮັກສາເອກະສານທີ່ທ່ານຕ້ອງການສົ່ງຕາມທີ່ທ່ານໄດ້ອັບໂຫລດ, ນັ້ນແມ່ນ, ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ປ່ຽນແປງປະເພດໃດໆຂອງເອກະສານຂອງທ່ານໄປເຖິງຈຸດ ໝາຍ ປາຍທາງຂອງພວກເຂົາ ໝົດ ແລະເມື່ອທ່ານອັບໂຫລດມັນ, ລະຫັດຜ່ານຈະຖືກປ້ອງກັນຖ້າທ່ານຕ້ອງການເຊັ່ນກັນ.