Sendfiles.online

تعهد ما این است که افرادی مانند شما و من بتوانند پرونده ها را بین دستگاه های مختلف خود به راحتی ، سریع و با اطمینان به اشتراک بگذاریم.

پلتفرم ما فایلهایی را که می خواهید ارسال کنید همانطور که آنها را بارگذاری کرده اید ، ذخیره می کند ، یعنی ما هیچ تغییری در پرونده های شما به مقصد خود نمی رسیم و به طور کامل بارگیری می کنید و در صورت بارگذاری آن ، در صورت تمایل نیز از رمز عبور محافظت می کنید.