Sendfiles.online

የእኛ ቃል እንደ እኔ እና እንደ እርስዎ ያሉ ሰዎች በተለያዩ መሣሪያዎች መካከል በቀላሉ ፣ በፍጥነት እና በአስተማማኝ ሁኔታ መካከል ማጋራት እንድንችል ነው ፡፡

የመሣሪያ ስርዓታችን እርስዎ እንደጫኗቸው ለመላክ የሚፈልጓቸውን ፋይሎችን ያከማቻል (ማለትም) በፋይሎችዎ ላይ ምንም ዓይነት ዓይነት ለውጥ አላመጣንም ፡፡