Đăng ký


Tôi đã có tài khoản Mất mật khẩu?

Trở thành PRO cung cấp cho bạn những đặc điểm này

  • 🥇 Gửi tới 100 GB tệp
  • 🚀 Share your file upload link with your contacts.
  • 🥇 Tải lên hàng loạt để bạn có thể kéo và thả nhiều tệp cùng một lúc thay vì từng tệp một
  • 🐱 Bảo vệ các liên kết tải xuống của bạn bằng mật khẩu
  • Gửi liên kết email đến tối đa 50 người
  • 1TB dung lượng lưu trữ
  • 🚀 Quản lý tập tin của riêng bạn và quyết định khi nào chúng sẽ hết hạn