साइन अप


मसँग पहिले नै खाता छ पासवर्ड हराउनु भयो?

प्रो बन्नेले तपाईंलाई यी सुविधाहरू दिन्छ

  • 🥇 १०० जीबी फाईलहरू पठाउनुहोस्
  • 🚀 Share your file upload link with your contacts.
  • 🥇 ब्याच अपलोड हुँदैछ ताकि तपाईले एक पटकमा एकको सट्टा धेरै फाइलहरू तान्न र ड्रप गर्न सक्नुहुनेछ
  • 🐱 पासवर्डको साथ तपाईंको डाउनलोड लिंकहरू सुरक्षित गर्नुहोस्
  • Links० व्यक्ति सम्ममा ईमेल लिंकहरू पठाउनुहोस्
  • भण्डारणको 1TB
  • 🚀 तपाईंको आफ्नै फाईलहरू प्रबन्ध गर्नुहोस् र निर्णय लिनुहोस् जब उनीहरूको समयावधि समाप्त हुन्छ