ثبت نام


من یک اکانت از قبل دارم رمز فراموش شده؟

تبدیل شدن به PRO این خصوصیات را به شما می دهد

  • 🥇 ارسال پرونده تا 100 گیگابایت
  • 🚀 Share your file upload link with your contacts.
  • 🥇 بارگذاری دسته ای ، بنابراین می توانید به جای یک به یک ، تعداد فایل های همزمان را بکشید و رها کنید
  • 🐱 از پیوندهای بارگیری خود با رمز عبور محافظت کنید
  • ارسال پیام های ایمیل به حداکثر 50 نفر
  • 1 ترابایت ذخیره سازی
  • 🚀 پرونده های خود را مدیریت کرده و تصمیم بگیرید که چه زمانی باید انقضا شود